f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 09/07/2562

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวง และสำนักงานทางหลวงที่ 8 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 8 ได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 16,400 ซีซี


'