f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 15/06/2564 10,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 14/06/2564 5,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/06/2564 7,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 11/06/2564 9,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/06/2564 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 24/05/2564 19,579.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 28/05/2564 30,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/05/2564 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/05/2564 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล91 จำนวน 400 ลิตร 24/05/2564 11,052.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/05/2564 36,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/05/2564 15,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/05/2564 5,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/05/2564 10,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 159 รายการ