f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 10,669.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 12/02/2567 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 12/02/2567 18,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/02/2567 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ 07/02/2567 46,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 07/02/2567 12,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 6,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 10,000 ลิตร 01/02/2567 302,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 24/01/2567 14,052.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/01/2567 5,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 603 รายการ