วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

29 มี.ค.
title
"เข้าร่วมประชุม FDR เพื่อติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯในเรื่อง แผน - ผล การเช่า - ใช้เครื่องจักร ความคืบหน้าการขายทอดตลาด ผลการเบิกจ่ายเงินโอน ขาย - บิล"

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภชัย สัตยรักษ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่งานเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้เข้าร่วมประชุม FDR เพื่อติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯในเรื่อง แผน - ผล การเช่า - ใช้เครื่องจักร ความคืบหน้าการขายทอดตลาด ผลการเบิกจ่ายเงินโอน ขาย - บิล ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

 

28 มี.ค.
title
"เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566) ผ่านระบบ Application “Zoom Cloud Meeting”"

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Application “Zoom Cloud Meeting”

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title