วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “Big Cleaning Day” วันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2563"
ลงวันที่ 05/08/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

        นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2563 โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด


'