วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ลงวันที่ 07/12/2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'