วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561”
ลงวันที่ 14/11/2561

วันที่  7  มิถุนายน  2561

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561”  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 510 ต้น ณ บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงโพนทอง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง – โพนทอง ที่ กม.45+203   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


'