วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
การมีส่วนร่วมของประชาชน "แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 19/11/2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. 
     นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับนายชัยธวัช ฉลวยศรี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ ,นายสมัคร ต้นโลห์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง ,คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงาน “โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.18+439 (บริเวณสี่แยกบายพาสอาจสามารถ) และ ที่ กม.22+136 (บริเวณสี่แยกบายพาสจตุรพักตรพิมาน) ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎรอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'