วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่3 ร่วมกับหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงวันที่ 24/02/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
                        หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่3 ร่วมกับหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ณ โรงเรียนบ้านนกเหาะ บ้านนกเหาะ หมู่ที่4 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

'