วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ลงวันที่ 03/12/2561

วันเสาร์ที่  1  ธันวาคม  2561  เวลา 08.00 น. 

      หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด  หมวดทางหลวงเมืองสรวง  แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ,ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยร่วมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้า ณ  ริมอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'