วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 05/12/2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น.
นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'