วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"พิธีไหว้บวงสรวงองค์พ่อปู่พญานาค ตัวแทนองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช"
ลงวันที่ 23/12/2565
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมทำพิธีไหว้บวงสรวงองค์พ่อปู่พญานาค ตัวแทนองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช ที่ปกปักษ์รักษา อ่างเก็บน้ำธวัชขัย อำเภอธวัชบุรี ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

'