วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด"
ลงวันที่ 23/02/2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสามแยก (เดิม) หมู่ที่ 2 บ้านสามแยก ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

'