วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมออกหน่วยบริการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ลงวันที่ 23/02/2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้ หมวดทางหลวงเมืองสรวง เข้าร่วมออกหน่วยบริการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้หมวดทางหลวงเมืองสรวง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว

'