วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
ลงวันที่ 21/12/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561
     หมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน และหมวดทางหลวงเกษตรวิสัย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ” ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ต.ศรีโคตร อ.จตุรพัตกรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
     ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว


'