วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ วันพ่อขุนราคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
ลงวันที่ 17/01/2562

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.

     คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะวันพ่อขุนราคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมกลาง (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


'