วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
โครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5”
ลงวันที่ 28/02/2562

วันพฤหัสบดี  ที่  28  กุมภาพันธ์  2562  

     หมวดทางหลวงโพนทอง  แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านบ้านโพธิ์ศรี  หมู่ 7  ต.โพธิ์ศรี  อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด  โดยมีนายดำรงค์  สิริวิชย  อิ่มวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว

     ทั้งนี้ หมวดทางหลวงโพนทอง  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ  ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่


'