วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ” ณ วัดโพธิการาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 21/03/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2561 

     หมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน  และหมวดทางหลวงเกษตรวิสัย  แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ” ณ วัดโพธิการาม  หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   

     ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด   โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว


'