วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 09/04/2562

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


'