วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสา หน่วยงานคมนาคม
ลงวันที่ 15/04/2562

วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. 

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ,แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือขนย้ายสัมภาระ กระเป๋าเดินทาง แก่ประชาชน ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด (บขส.) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'