วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสา หน่วยงานคมนาคม
ลงวันที่ 16/04/2562

วันที่ 16 เมษายน 2562

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จากสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริการแจกน้ำดื่ม อาหารว่าง และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ที่ กม.6+735 ณ บริเวณศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย หน้าอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


'