วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ปี 2562
ลงวันที่ 19/04/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562  

      นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)


'