วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” ปี 2562 กรมทางหลวง
ลงวันที่ 19/04/2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” ร่วมรดน้ำของพรผู้บริหารระดับสูงและผู้สูงอายุของกรมฯ โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสัมมนา เทิดศักดิ์เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง


'