วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 15/05/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

      แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยหมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก. ระหว่าง กม.3+500 - กม.10+000 เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทาง


'