วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 17/05/2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

      หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ณ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว


'