วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 03/06/2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

      คณะเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเมืองสรวง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


'