วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 20/07/2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.

      นายณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ หัวหน้าหมวดทางหลวงร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยเหนือ ณ ลำห้วยเหนือ บริเวณสะพานชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด – บ้านโนนงาน ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'