วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
โครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ลงวันที่ 15/08/2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
      หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อย...เอ็ด
      ทั้งนี้หมวดทางหลวงเมืองสรวง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว


'