วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “โครงการให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน”
ลงวันที่ 16/09/2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดกิจกรรม “โครงการให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย อำเภอจังหาร ตำบลปาฝา จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการจราจรแก่เยาวชน โดยมี คณะครู และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


'