วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
ลงวันที่ 13/10/2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'