วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ “ถนนสะอาด ปลอดภัย”
ลงวันที่ 15/11/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

      นายธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ,ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ “ถนนสะอาด ปลอดภัย” โดยร่วมทำความสะอาด กวาดถนนแจ้งสนิท จากบริเวณหน้าตลาดสดถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาเสลภูมิ ณ สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


'