วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ร่วมพิธี “ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562”
ลงวันที่ 05/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 08.00 น.

      นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี “ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'