วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
เข้าพบและอวยพรปีใหม่ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 02/01/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

      นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางสาวรฐา นุฤทธิ์มนตรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าพบและอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'