วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง
ลงวันที่ 10/01/2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

      นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ,นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ณ กรมทางหลวง


'