วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล มูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม)
ลงวันที่ 15/02/2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.30 น.
      คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล มูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ กุดแคน แลนด์มาร์ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทั้งนี้เพื่อพัฒนาดูแลอนุสาวรีย์จ่าแซม เป็นทุนเปิดศูนย์ Sam Academy เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อส่วนรวม และ เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง กว่า 4,000 คน


'