วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 10/04/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ตุลาคม 2566 - เดือน ธันวาคม 2566 22/01/2567 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566 06/10/2566 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566 17/07/2566 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม 2566 - เดือน มีนาคม 2566 12/06/2566 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565 03/02/2566 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ