วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรเเละยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 09/04/2567 คค 06049/พ.1/79/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ กม.28+680 - กม.30+375 และทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390,กม.10+210 - กม.15+020 เเละ กม.18+300 - กม.21+140 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/25/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.37+500 (รวมบริเวณทางแยก) 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/26/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.21+140 - กม.24+450 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+585 - กม.9+840 และ กม.10+850 - กม.12+510 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/29/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+670 - กม.25+941 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/36/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+540 - กม.39+400 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/21/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+525 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/32/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+170 - กม.7+545 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/22/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.3+420 - กม.5+275 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/31/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.189+300 - กม.190+000 และ กม.191+240 - กม.192+810 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/33/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+230 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/20/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+975 - กม.4+950 และ กม.5+495 - กม.6+100 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/17/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.68+305 - กม.69+610 และ กม.71+620 - กม.72+851 11/04/2567 คค06049/พ.1/e/35/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 และ กม.17+075 - กม.18+000 10/04/2567 คค06049/พ.1/e/23/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 193 รายการ