วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.51+600 - กม.52+600 ปริมาณงาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.27+400 - กม.28+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/04/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความสะดวกเเละสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสุวรรณภูมิ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.37+500 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ กม.28+680 - กม.30+375 และทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390,กม.10+210 - กม.15+020 เเละ กม.18+300 - กม.21+140 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+670 - กม.25+941 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 และ กม.17+075 - กม.18+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.3+420 - กม.5+275 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.189+300 - กม.190+000 และ กม.191+240 - กม.192+810 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+170 - กม.7+545 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 226 รายการ