วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด รายงานไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 10/04/2567 7,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างทำแผ่นป้าย 05/04/2567 11,184.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรเเละยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 09/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง หลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา 04/04/2567 459,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ กม.28+680 - กม.30+375 และทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390,กม.10+210 - กม.15+020 เเละ กม.18+300 - กม.21+140 10/04/2567 699,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.37+500 (รวมบริเวณทางแยก) 10/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.21+140 - กม.24+450 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+585 - กม.9+840 และ กม.10+850 - กม.12+510 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+670 - กม.25+941 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+540 - กม.39+400 10/04/2567 11,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+525 11/04/2567 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+170 - กม.7+545 10/04/2567 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.3+420 - กม.5+275 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.189+300 - กม.190+000 และ กม.191+240 - กม.192+810 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+230 10/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 813 รายการ