f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/09/2563 ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
2 24/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3 08/05/2563 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านแผนและแบบ (Conceptual Design)งาน พ.ร.บ. ปี 2564
4 05/05/2563 ประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
5 20/04/2563 ผส.ทล.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางที่จะขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยใช้งบจังหวัด จำนวน 4 สายทาง
6 21/01/2563 กรมทางหลวงเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5ขานรับวาระแห่งชาติ กรมทางหลวงสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 งัดมาตรการเข้มงวดงานก่อสร้าง-บำรุงทางให้ก่อฝุ่นน้อยที่สุด ติดตั้งเครื่องปล่อยละอองน้ำจับฝุ่น 15 แห่ง และจับมือหลายหน่วยงานเข้มใช้รถควันดำ จอดแช่ ลดค่าธรรมเนียมผ่านทาง M-Pass และ Easy Pass จูงใจใช้เพิ่มลดปัญหารถติดหน้าด่านก่อมลพิษ
7 23/12/2562 กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ ห้องน้ำสะอาด และจุดพักรถ พักคน กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 18/12/2562 ประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
9 19/11/2562 ผส.ทล.8 เป็นประธานประชุม การจัดทำ KM และการตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล รวมถึงการติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างและงาน พรบ.63
10 18/10/2562 ผส.ทล.8 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน พรบ.ปีงบประมาณ 2563
11 16/10/2562 นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 12
12 08/10/2562 นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 นำคณะผู้บริหาร ร่วม แสดงความยินดี กับนายสราวุธ ทรงศิวิไล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
13 25/09/2562 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ สัมมนา เรื่อง “ปัญหาอุทกภัยกับการคมนาคม"
14 09/09/2562 นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยนายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 2ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 202
15 08/09/2562 นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 2083