f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/02/2567 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด
2 08/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
3 03/02/2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ทางหลวงหมายเลข 2046
4 03/02/2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ทางหลวงหมายเลข 2387
5 03/02/2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ทางหลวงหมายเลข 213
6 03/02/2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
7 02/02/2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
8 29/01/2567 ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมนำหนักยานพาหนะพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยม ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ความต้องการจากพื้นที่ รวมทั้งมอบสิ่งของตรวจเยี่ยม ณ แขวงทางหลวงยโสธร
9 18/01/2567 พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม
10 17/01/2567 พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
11 01/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8 ขอประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy "งดรับ งดให้"
12 10/01/2567 ประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
13 31/12/2566 ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย (ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว) บนทางหลวงหมายเลข 12 กม. 620+680 (ด้านซ้ายทาง) และตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงยางตลาด แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
14 31/12/2566 ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย (บ้านท่าแร่) บนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 66+150 (ซ้ายทาง) และตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงวาปีปทุม แขวงทางหลวงมหาสารคาม พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
15 30/12/2566 ตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงอาจสามารถ แขวงทางหลวงยโสธร พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่