f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 12

นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) โดยมีนายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยนายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 2 นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)