f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ ห้องน้ำสะอาด และจุดพักรถ พักคน กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมห้องน้ำ พร้อมให้บริการกว่า 500 แห่ง ที่สำนักงานหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด และ ปลอดภัย รวมทั้ง ยังสามารถจอดรถแวะพักผ่อน สอบถามเส้นทาง กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อ ซึ่งเป็นการลดความแออัดการจราจรบริเวณปั้มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งยังได้สั่งการให้หมวดทางหลวง 40 แห่ง จัดลานกางเต็นท์ให้บริการ ในจังหวัดที่ประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร จุดบริการตั้งเต็นท์ หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
ผส.ทล.8 เป็นประธานประชุม การจัดทำ KM และการตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล รวมถึงการติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างและงาน พรบ.63

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานการประชุม การจัดทำ KM  และการตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล รวมถึงการติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างและงาน พรบ.63 โดยมีนายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 1และ2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 8