f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 11/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 จัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 05/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 19/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2565 18/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 จัดซื้อจัดจ้าง รายกไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 การจัดซื้อจัดจ้างระหวาง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 01/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 07/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 05/07/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มากราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 01/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 01/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ