f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175- กม.8+191 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.8+191) ปริมาณ 1 แห่ง 01/02/2562 คค 06124/พ.2/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ