วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

13 ก.พ.
title
"เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม"

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ไค่นุ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด และนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

 

08 ก.พ.
title
"ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีกรมทางหลวง และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค"

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีกรมทางหลวง และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

 

08 ก.พ.
title
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการติดตั้งวงเวียนชั่วคราว เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว และย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายประเสร็ฐ อัศวภูมิ นายกเทศบาลโนนชัยศรี พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดฯในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการติดตั้งวงเวียนชั่วคราว เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว และย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title