Close
title
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

25 พ.ค.
title
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เข้าอำนวยการพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายในทางหลวง แก้ไขปัญหาการขับรถย้อยศรบริเวณจุดกลับรถ ทล.23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.128+800"

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ หัวหน้าหมวดทางหลวงร้อยเอ็ด ,ว่าที่ รต.ธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ,นายกองค์การบริหาร ,เจ้าหน้าที่ ปภ.จาก อบต.ไพศาล และปลัดอำเภอธวัชบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เข้าอำนวยการพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายในทางหลวง แก้ไขปัญหาการขับรถย้อยศรบริเวณจุดกลับรถ จัดวางอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และจัดระเบียบการใช้จุดกลับรถ เพื่อสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.128+800(จุดกลับรถบ้านดอนวัว)

 

 

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ขับรถถูกวิธี ประหยัดพลังงาน
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
title