วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

19 มี.ค.
title
"ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดอำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 – 38+300"

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด นำโดย นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด ,เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรจังหาร ,เทศบาลอำเภอจังหาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา ,บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด ,ตลาดแม่ประยูร ,ตลาดรักความซื่อ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดอำเภอจังหาร ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 – 38+300

 

14 มี.ค.
title
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทางหลวง การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาด อำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 - กม.38+300 (บริเวณตลาดสดอำเภอจังหาร)"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยว่าที่ รต.ธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรจังหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทางหลวง การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาด อำเภอจังหาร ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 - กม.38+300 (บริเวณตลาดสดอำเภอจังหาร) เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2567

 

13 มี.ค.
title
"เข้าร่วมประชุมหารือรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (overpass)"

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง พร้อมด้วยนายวริทธิ์ธร สุทธมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ,นายยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายสุริยา สุขสำราญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหารือรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (overpass) ณ.ห้องประชุม สำนักงานชั่วคราว บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัต บ้านโพนทองน้อย หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
title