วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 Highway News
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
2 วิดีโอ facebook
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
3 วิดีทัศน์ Q&A
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาท จากกรมทางหลวงจริงหรือไม่ ?
4 วิดีทัศน์ Q&A
Q&A เมื่อมีโครงการก่อสร้างผ่านบ้านประชาชนต้องเสียค่าหรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่?
5 วิดีโอ facebook
รถเสีย บนมอเตอร์เวย์ต้องทำอย่างไร
6 วิดีทัศน์ Q&A
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด VDO
7 วิดีโอ facebook
จุดหยุดรถจักรยาน/ จักรยานยนต์ (Bike Box)
8 วิดีโอ facebook
จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่?