วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 25/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.

      นางสาวรฐา นุฤทธิ์มนตรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'