วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู ตำบลนาเมือง อำเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
ลงวันที่ 18/07/2566
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ว่าที่ รต.ธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้ร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู ตำบลนาเมือง อำเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

'