วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3"
ลงวันที่ 09/01/2567
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภพรชัย ขามรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเมืองสรวง ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

'