วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมพิธีไหว้พระ สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล"
ลงวันที่ 12/06/2566
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมพิธีไหว้พระ สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

'