วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ลงวันที่ 18/05/2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

      นายธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนแดง หมู่ที่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และบริเวณท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


'