วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรมจิตอาสา หน่วยงานคมนาคม
ลงวันที่ 14/04/2562

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น.

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ,แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือขนย้ายสัมภาระ กระเป๋าเดินทาง และให้บริการ น้ำดื่ม อาหารว่าง แก่ประชาชน ณ บริเวณท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และ บริเวณศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย หน้าอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


'